Uplynulý rok nás napĺňa nádejou.

Vážení priatelia, prečítajte si krátke zhrnutie uplynulého roka slovami Jozefa Kepperta predsedu občianskeho združenia.

Vážení spoluobčania, milí priatelia.

 Je za nami ďalší úspešný rok činnosti. Cez 26 sobôt od 4. mája do 2.novembra 2013 bolo nás v kaštieli spolu 310! Aj keď je u nás minimálna hodinová mzda len necelých 2.- € 1.800 odpracovaných hodín už nie je zanedbateľná hodnota, a to sme len šesť hodín evidovali na jednu sobotu. Kde sú ešte tie operatívne hodiny, alebo tie ktoré vyžadovali rôzne rokovania. Nezávisle od toho či bol sviatok, piatok.

 My sa však tešíme aj z toho, že sme strávili spolu veľa veľmi príjemných hodín. Robotu sme odviedli pod vedením Takyho a našli sme čas aj na vtipy a srandu, čo na takýchto podujatiach nikdy nesmie chýbať. Všetci sme boli rovnako špinaví, ale hrial nás dobrý pocit dobre odvedenej práci.

 Vážime si aj pomoc našich podnikateľov, ktorí nám poskytli občerstvenie, zapožičali mechanizmy a niektoré práce previedli len v cene materiálu. Milé boli aj pozornosti keď niektorí záujemcovia prišli medzi nás spontánne a veru nie prázdnou rukou.

 Myslím si, že by bola škoda nespomenúť, kto všetko bol u nás a podporil naše aktivity. Aj keď sa niekomu zdá, že len formálne, skutočnosťou je opak. Pán prezident Samsungu Mr.KIM tiež prejavil veľký záujem a počas GT prezrel náš kaštieľ. Pre neho bolo nepochopiteľné, že ste toľkí prišli a robili všetkú tú prácu bez odplaty. Tibor Mikuš predseda TTSK nás ubezpečil o podpore a zároveň pre médiá potvrdil, že spoplatnenie vstupu na podujatie malo svoje opodstatnenie. Počas trhov nás navštívili Peter Lipa, Monika Bagárová so skupinou a tanečník Johny Perfekto. Poslanci NR SR Daniel Krajcer, Jozef Kollár boli medzi nami dvakrát. Gábor Gál poslanec NR so svojou partiou odpracoval jednu sobotu. Navštívili nás Ján Čarnogurský, kandidát na prezidenta SR a František Mikloško, bývalý predseda NR SR.Našim odborným poradcom sa stal Dr. Kálmán Varga, uznávaný odborník na pamiatky. Pod jeho vedením prebehla rekonštrukcia kaštieľa vo Fertőde v Maďarsku. Pripravil príspevok o našom kaštieli do medzinárodne oceneného magazínu Múzeumcafe, ktorý čoskoro sa objaví vo väčšine múzeí v Európe s reportážou z Galanty. Obrovský zážitok bol pre nás stretnúť sa s Michalom Davidom v kaštieli a následne s ním stráviť nejaký čas pred koncertom. Nešetril slovami chváli a aj na koncerte nám prisľúbil, že rád príde do Galanty a rád s nami oslávi opravu kaštieľa s koncertom zadarmo. Hostili sme pani Katarínu Kosovú, riaditeľku PÚ SR a Petra Marákyho, riaditeľa múzea dopravy SNM, bývalého riaditeľa SNM. Počas galantských trhov sme sprevádzali mnohých našich spoluobčanov, ktorí po rokoch sa prišli do kaštieľa pozrieť. Desiatkami z Vás sme sa rozprávali o budúcnosti a to nielen kaštieľa! Mali sme obrovskú radosť z výstavy záhradkárov aj keď sme pred výstavou nepočítali s takým obrovským záujmom verejnosti. Problém kaštieľa sa dostal do centra pozornosti a to nielen v Galante.

 Postupne sa zverejnili články v médiách o ktorých musím konštatovať, že často obsahovali veľmi veľa nepresností. Musím zdôrazniť, že vlastníkom kaštieľa je mesto Galanta. V rámcovej zmluve je to nespochybniteľne napísané. Našou úlohou je iniciatívne navrhovať vlastníkovi námety, ktoré musia byť schválené KPÚ v Trnave ako orgánom štátnej správy. Len takto schváleným krokom nám mesto písomne oznámi čo a ako môžeme robiť. Zatiaľ vďaka projektu Ministerstva kultúry získalo mesto Galanta prostriedky na južnú vežu, ktorý sa realizoval záverom roka 2013. V záujme ďalších krokov mesto objednalo odborný výskum celého objektu, ktorý sa môže oprieť o existujúcu dokumentáciu historicko-architektonického i projektovej dokumentácie k realizácii z minulého storočia.

 Zabezpečili sme reštaurovanie nápisu s erbom na západnej veži kaštieľa. Výskum hradilo mesto, realizáciu naše občianske združenie. V úzkej spolupráci s mestom sme riešili dočasné nádvoria kaštieľa. Preukázateľne došlo k značnému šetreniu v konečnom dôsledku. Určite neušlo vašej pozornosti ani story s lavičkami v parku. Ďalej pracujeme na riešení dobudovania múrika s perspektívnou prípravou na osadenie reštaurovanej pôvodnej liatinovej brány. Prieskumom trhu a výberom z predložených ponúk sme vybrali odbornú firmu, ktorá v zmysle reštaurátorského výskumu schváleného KPÚ TT prevedie práce. Odporučili sme mestu aj menovanie osoby za koordinátora stavebných prác. Zmluva na realizáciu bola podpísaná medzi mestom, našim OZ a dodávateľom. OZ sa zaviazalo hradiť reštaurovanie.

 Poučení z minulosti sme u notárky zaevidovali naše OZ na 2% včas. Budeme radi keď sa rozhodnete podporiť kaštieľ aj touto formou. Je vyhlásená aj zbierka. Rokujeme s mestom o aktivizácii v cestovnom ruchu. Mestu sme predložili návrhy na spoplatnenie vstupu do kaštieľa, ako aj na BOZP, CO, PO. Od založenia OZ veľkú pozornosť venujeme web stránke. Teší nás slušný medzinárodný ohlas podporujúci naše aktivity. Problémy máme pri prekladaní textov do cudzích jazykov. Náš návrh na zrušenie predaja neogotického kaštieľa po vyjadrení v odborných komisiách MsZ bol predložený MsZ, ktoré návrh schválilo. Objekt kaštieľa bol vyradený zo zoznamu prebytočného majetku mesta.

 Kardinálnym problémom sa ukázala absencia sociálnych zariadení, ktoré bude nutné riešiť aj pre návštevníkov kaštieľa vôbec. Škoda, že tento problém nie všetci chápeme ako prioritu. Vieme, že riešenie samotnej výstavby nie je problém, ale akciu predraží sfunkčnenie vyše dvadsať rokov zanedbanej kanalizácie.

 Prišli aj neočakávané skutočnosti, ktoré priniesli nové problémy vďaka niektorým „súkromným iniciatívam“. Zdôrazním, nikomu neberiem jeho názor, my sme sa to len sprostredkovane dozvedeli. Pomôcť nie, ale zarýpať do tých, ktorí niečo robia? Aký zmysel by malo na to reagovať cez sociálne siete¬? Pre menej zainteresovaných to môže urobiť zmätok a vyvolať rad nevysvetlených otázok. Tieto veci prosím treba komplexne chápať aj hodnotiť. Ani my nerozumieme všetkému, a práve preto aj tieto veci konzultujeme s odborníkmi. Nikdy nerobíme záver z jedného názoru.

Tento príhovor nemôže v plnom rozsahu vyčerpať všetky naše aktivity. Mojou snahou je Vám priblížiť len niektoré, aby ste získali informácie o našich nosných akciách i zámeroch.

Zachráňme náš neogotický kaštieľ spoločne.

Jozef K e p p e r t

Výkonný riaditeľ OZ NKGA

 

Publikované dňa 06. február 2014