Chcem pomôcť

Sme radi, že ste prejavili záujem o podporu tohoto projektu. Účet uvedení v tejto časti "Chcem pomôcť"4210333506/3100 PRIMA BANKA je bežný účet OZ kde naši priaznivci posielajú svoje sponzorské príspevky od založenie organizácie a slúži ako bežný pracovný účet. Všetci darcovia na tento účet sú okamžite zverejňovaní v časti "Sponzori".

Po registrácií, svoje finančné príspevky posielajte na náš účet 4210333506/3100 PRIMA BANKA .

IBAN: SK15 3100 0000 0042 1033 3506 , SWIFT: LUBASKBX. Ďakujeme.

Chcem pomôcť - Registrácia