Rámcová zmluva schválená!

Vážení priatelia, ostatné MsZ v Galante schválilo Rámcovú zmluvu medzi mestom a OZNKGA.

 V otázkach k predmetnej veci žiadne nové skutočnosti nevznikli a preto padli oprávnené pripomienky. Na čo bolo potrebné čakať tri ďalšie mesiace na schválenie? Veď už pred mesiacmi väčšina komisií MsZ predložila podporné stanovisko. Zdôrazňujem, že väčšina. Konštatujem, že hranie sa na slovíčka sme hneď úvodom odmietli a súhlasili sme bez výhrad s navrhovanými zmenami. Však to nebolo vôbec podstatné. Ku cti poslancov MsZ slúži, že s pripomienkami návrh rámcovej zmluvy jednohlasne podporili a schválili. Aj touto cestou im patrí veľká vďaka.

 V mene nášho združenia som uistil MsZ, že budeme robiť všetko transparentne a v záujme ďalších krokov na záchranu neogotického kaštieľa v Galante. Primátor mesta ohlásil, že v budúcej zmluve s firmou Samsung Elektronic Slovakia má byť zakotvená aj finančná podpora na záchranu kaštieľa. Nesmierne si vážime tento zámer, ktorý keď sa naplní skutočnosťou, bude ďalším vážnym krokom k záchrane samotného kaštieľa.

 Áno, túto rámcovú zmluvu mohol podpísať pán primátor. My sme však v dobrom úmysle nechceli obísť MsZ (ba čo viac čakali sme konštruktívne pripomienky, ktoré sme aj prijali). Predsa sa jedná o majetok mesta, čo nikto z nás nikdy nespochybnil. Áno, po dvadsiatych rokoch, odkedy kaštieľ je vo vlastníctve mesta je to prvá občianska iniciatíva. Tu je potrebné poznamenať, že tí ktorí sme navrhovali realizovať využívanie nádvoria kaštieľa a likvidáciu všetkých prílepkov ku kaštieľu, sme vsadili na dobrého koňa. Dnes už desiatky zorganizovaných podujatí to len potvrdzujú. Tohto ročný prvomájový piknik v parku je najsvetlejším príkladom. Našim cieľom je okrem iného aj fakt, že všetko čo budeme robiť má slúžiť k vytváraniu ešte lepšieho prostredia pre našich občanov a návštevníkov Galanty.

Dlhodobo mesto pripravuje pri prístupových cestách do mesta umiestniť štyri označenia, že v meste sa nachádza neogotický kaštieľ. Možno, že sa nám podarí naštartovať, aby Galanta sa stala príťažlivou aj pre cestovný ruch. A k tomu musíme všetci priložiť ruku k dielu. Samé to nepôjde.

 Pripravujeme spoločne s mestom tlačovú konferenciu, kde zástupcom médií vysvetlíme naše spoločné zámery ako sa dopracujeme ku koncepcii a následne z toho budú odvodené podľa finančných možností konkrétne kroky na realizáciu. Nezabúdame ani detaily ochrany a bezpečnosti pri práci, ale v prvom rade na základné povoľovacie konania vydávané príslušnými orgánmi štátnej správy. Proces bude dlhý. Vybavujeme patričné súhlasy na zbierku, ktorej stav bude zverejnený na našej stránke. Rozbiehame kontakty s odborníkmi, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti alebo nám vedia poradiť pri získavaní informácií o najrôznejších projektoch. Sú nám ponúkané už vypracované vzácne podklady, ktoré budú nutné pri uchádzaní sa o peniaze z projektov. Od budúceho roka budete mať možnosť svoje 2% poskytnúť na účet nášho združenia. Prehľad o použití finančných prostriedkov tiež nájdete na našej stránke. Medzitým sa však môžeme stretávať aj s inými možnými formami a spoločne a príjemne stráviť čas so seniormi, s deťmi alebo špecifickými skupinami našich občanov. Vieme si predstaviť rozhovory s odborníkmi z najrôznejších oblastí spoločenského života. Možno, že to bude len nejaká gastronomická ponuka, atď., v prírode alebo v Severnom krídle kaštieľa. Tieto námety rozšírite aj Vy. Čakáme od Vás, že priložíte tiež ruku k dielu.

 To, ako to nejde vidíme po dvadsiatich nečinných rokoch. My chceme naopak spoločne s Vami dokázať ako sa to dá urobiť. Áno počítame s rôznymi alternatívami a iste sa stretneme aj s vecami, ktoré teraz nemôžeme ani predpokladať. Je to súčasť nášho každodenného života, ale preto sa život nezastaví. Nemáme žiadne iné zadné úmysly a jediné čo z toho chceme mať je to, že nám ide len o záchranu symbolu mesta. Máloktoré mesto sa môže pochváliť s dvomi kaštieľmi s takými bohatými tradíciami, ako ich máme my.

 Jozef Keppert

 

Publikované dňa 07. júl 2012