Ideme ďalej...

Napriek silnej kampani proti vstupnému na kultúrne aktivity tohtoročných Galantských trhov môžeme tieto považovať medzi najúspešnejšie. Oceňujeme, že primátor odolal „masírovaniu mozgov“, že nikto tam nebude. Teší nás, že mnohí z Vás pochopili, že mohli na dobrú vec prispieť aj keď to nebolo bez problémov. Odvážne, nové veci prinášajú nové skúsenosti aj dobré aj tie, ktoré v budúcnosti musíme už v prípravách eliminovať.

 My sme Vás čakali so svojim stánkom a krásnou brožúrkou s jazykovými mutáciami. Mali sme aj niekoľko hrnčekov s kaštieľom a na ukážku tričká, ktoré v budúcnosti budú k dispozícii. Obrazovou prezentáciou sme Vám ukázali pekné a aj menej pekné pohľady na kaštieľ. Žiaľ interiéri sú také, aké nám to zanechali opravári ešte v minulom storočí. Cez tri dni ste nás poctili Vašim záujmom. O svojej podpore osobne nás uistil aj Tibor Mikuš, predseda TTSK. Dokonca viacerí podnikatelia sa zaujímali o naše plány.

 Zvlášť oceňujeme, že Samsung svoj tohtoročný príspevok mestu cielene daroval na opravu Neogotického kaštieľa v Galante a Templárom na vznešené ciele. Samozrejme pritom nemôžeme zabudnúť ani na aktivity primátora mesta. Ďakujeme.

 Toto však boli tie príjemnejšie stránky našej činnosti. Medzitým sme absolvovali rad rokovaní u primátora mesta, následne rokovanie s Mgr. Rastislavom Petrovičom pracovníkom Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Predmetom rokovaní bolo nasmerovanie našich cieľov a určiť priority, ako aj postupné kroky. Zároveň bolo nutné niektoré nezrovnalostidostať na pravú mieru. Musíme si uvedomiť, že objekt kaštieľa je evidovanou národnou, kultúrnou pamiatkou a sú prísne zákonom stanovené postupy, ktoré sa nedajú obísť. Žiaľ, tieto kroky sme mohli začať len potom ako mestské zastupiteľstvo nám schválilo rámcovú zmluvu o spolupráci mesta s našim občianskym združením. Na zimu by sme radi už niektoré veci chceli urobiť. Plánujeme jednotné zadebnenie okien, odstránenie zbytočných nefunkčných rozvodov elektriky, telefónov, konzolí a podobné veci. Aj na tieto maličkosti potrebujeme písomný súhlas pamiatkárov, ktorí určia čo a ako môžeme urobiť pod ich odborným dohľadom. Túto skutočnosť berieme ako fakt a v záujme veci budeme v plnej miere ich pripomienky rešpektovať. Iná alternatíva môže veci len skomplikovať. Záleží nám, aby sme to všetci rešpektovali. Návrh sme písomne predložili primátorovi, aby o súhlasné stanovisko s pokynmi požiadal KPÚ v Trnave.

 Máme už návrhy na prvé konkrétne kroky, ktoré zverejníme keď úspešne prebehne schvaľovací proces. Nezabúdame ani na to, že prostriedky ktoré mesto získalo zo vstupného - príjmu z GT budú slúžiť svojmu účelu. Žiaľ, ešte sa nájdu aj takí, ktorí miesto toho, aby nám pomohli robia nám prieky a sťažujú nám a primátorovi prácu. Veríme, že už aj oni pochopia naše úprimné snaženia.

 Záverom s potešením konštatujem, že naša web stránka má odozvu aj v zahraničí. V tomto štádiu všetky ponuky evidujeme a príde na to, že budeme to vedieť plnohodnotne využiť. Udržujeme so všetkými kontakty.

 Ďakujem Vám, že nás podporujete a tešíme sa na prvé spoločné stretnutie s Vami pri záchrane nášho neogotického kaštieľa.

Jozef Keppert

 

Publikované dňa 16. august 2012