Historická brána bude po takmer 200 rokoch opravená!

Drahí priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že historická brána bude po takmer 200 rokoch opravená. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na jej záchrane.

  Dňa 31.01.2014 sme v skorých ranných hodinách vďaka dobrovoľníkom s celého okresu vyniesli bránu s priestorov kaštieľa kde bola dočasne umiestnená a čakala na svoje opravenie. Ďakujeme všetkým, ktorí zareagovali na internetovú výzvu a prišli pomôcť tento takmer 3 tonový kolos vyniesť von na nádvorie. 

  O 10.00 hod. si po bránu prišla firma NOVOTA-ART z Bratislavy, ktorí sa podujali zreštaurovať tento nádherný, historický artefakt. Práce, ktoré potrvajú takmer 5 mesiacov budeme osobne sledovať a zároveň Vás na našich stránkach informovať o priebehu vykonaných prác. Po oprave bude brána osadená na svoje pôvodné miesto, kde bude slúžiť na otváranie či uzamykanie nádvoria kaštieľa. 

  Cena za kompletnú opravu brány sa po konštruktívnych jednaniach dohodla v celkovej výške 8752,80 €. Náklady spojené s opravou bude hradiť občianske združenie z dobrovoľných príspevkov.

  Dňa 30.01.2014 bola podľa zmluvy so spoločnosťou Novota-art, vyplatená záloha vo výške 2000,-€ a to z oficiálnej zbierky za rok 2013 kde bolo vyzbieraných celkovo 2225,-€ začo Vám všetkým patrí obrovská vďaka. 

  Cesta sa však tu nekončí, nakoľko nám zostalo 225,-€ je zrejmé, že budeme musieť zapracovať na ostatných financiách, ktoré zabezbečia náklady spojené s kompletnou opravou brány. Sme radi, že už teraz sa spontánne ozývate a hladáte formu pomoci. Venovať 2% z Vašich daní je tiež možnosť ako prispieť na opravu brány. 

  Po oprave a osadení historickej brány naše občianske združenie plánuje umiestniť pamätnú tabuľu, ktorá bude slúžiť ako formálne poďakovanie všetkým prispievateľom. 

  Ďakujeme a pokračujeme...

Publikované dňa 01. február 2014