4.Deň 25.05.2013 Denné centrum Švermova

Popis prác: čistenie vonkajšej fasády, čistiace práce okapového systému, zametanie, zemné práce, presun materiálu.

Účastníci:

Za Denné Centrum Švermova: Terézia Felsoová, Alžbeta Horváthová, Klára Horváthová, Anna Karovičová, Viliam Czakó, Imrich Schäffer, Vilma Marafková, Magda Valášiková, Judr.Viliam Valášik, Edita Hajdušeková a Filo Pistabácsi:-)

ďalej Peter Kubík, Peter Sztezkál, Zsolt Takáč, Jozef Keppert, Mário Vrabec a Fridrich Psota.

Za úžasný obed ďakujeme Pizza MAESTRO:-)

Ako zaujímavosť uvediem, že nás navštívila 7 členná skupina z Maďarska, ktorá už počula o tom, že v Galante sa v sobotu pracuje na kaštieľi. Prišli a veľmi sa potešili, že mohli urobiť krátku prehliadku kaštieľa. Zároveň nás navštívil pán Gábor Gál poslanec NR z detmi ako aj primátor mesta Galanta Ladislav Maťašovský, ĎAKUJEME.

Publikované dňa 25. máj 2013