Nachádzate sa tu

Aktuality

Galantský kolkársky klub sa podujal upratať priestory južného krídla a veže. Po rekonštrukčných prácach pribudli nové sociálne zariadenia a obnovili sa priestory južnej veže. Priviedli sa siete a obnovilo sa zábradlie na vzácnom schodisku.
Zahajujeme už v poradí 6 sezónu prác. Tento rok bude pre naše občianske združenie veľmi pestré. 26. a 27.augusta pripravujme krásne podujatie pod názvom Bitka u Veľkých Vozokanoch. Dovtedy náš kaštieľ prejde ďalšou premenou.
27.októbra 2016 sa konala počtom najväčšia brigáda na kaštieli od založenia občianskeho združenia. Pracovníci Slovenskej Sporiteľne z celého západoslovenského kraja sa rozhodli podporiť náš projekt v Galante. Osobitne ďakujem Melinde Czapárikovej za jej nápad pomôcť kaštieľu.
Naše občianske združenie aj vďaka Vašim 2% z daní a dobrovoľných príspevkov obnovilo historickú studňu na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante. Je to opäť náš spoločný, veľký úspech na ceste za záchranou.
Brigáda s najväčšou účasťou za nami. Denné centrum na ulici kpt. Nálepku z Galanty a deti zo ZŠ Pusté Úľany pod vedením p.u.Ivetky Karnišovej nám vytvorili rekord v účasti na brigádach, keď sa na prácach dnes zúčastnilo celkom 29 ľudí!
Sme radi, že zahajujeme už v poradí piatu sezónu prác na kaštieli. Tento rok nás čaká mnoho noviniek. Plánujeme sprístupniť priestory na prvom poschodí, je to cieľ, ktorý chceme stihnúť do júla 2016. Budú tam výstavy a workshopy.
Medzinárodná konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok v Galante, ktorá sa konala 25.novembra 2015 v spolupráci Mestom Galanta našim občianskym združením, komisie obchodu a služieb a komisie kultúry mala veľký úspech. Stretli sa ľudia zo siedmych krajín, čo nás utvrdilo v tom, že táto téma je pútavá a prospešná pre celý región.
Dôchodcovia z denného centra Švermova v Galante opäť odviedli fantastický výkon. Upratali sa priestory po výstave záhradkárov a pustili sme sa do nových, zatiaľ neprebádaných priestorov južnej veži.
Dnes sme objavili tajné, zamurované dvere, ktoré spájajú južnú vežu a južné krídlo. Po odstránení muriva sa nám podarilo spojiť tieto dva objekty. V týchto priestoroch sa budú môcť prezliekať hostia a vystupujúci počas Galantských trhov 2015. Vyčistili sme okná a odstránili stavebnú suť. Priestory ožívajú.
Opäť sme pokročili ďalej. Vďaka kolkárskemu klubu z Galanty a ich priateľom sa otvorili nové priestory kaštieľa. Odstránili sa dosky z okien a vyčistili sa krásne priestory. Pripravili sme ďalšiu časť, ktorá môže byť sprístupnená verejnosti už počas Galantských trhov tento rok.