Verejná zbierka pre obnovu kaštieľa-VYHODNOTENIE

Verejná zbierka pre obnovu kaštieľa-VYHODNOTENIE
Účel zbierky: Obnova neogotického kaštieľa v Galante, Ministerstvo vnútra SR sekcia verejnej správy, číslo rozhodnutia: SVS-OVVS3-2013/012329

Zbierka sa bude konať:

1. Severné krídlo Neogotického kaštieľa v Galante

 ĎAKUJEME VŠETKÝM ČO PRISPELI DO ZBIERKY NA NEOGOTICKÝ KAŠTIEĽ POČAS GALANTSKÝCH TRHOV 2013, ZBIERKA POKRAČUJE ĎALEJ A BUDE VYHODNOTENÁ AKO CELOK PO 20.04.2014. 

____________________________________________________________________________________________

VYHODNOTENIE za Rok 2013:

Finančné príspevky z uzavretých urien boli oficiálne zrátané 15.01.2014 a 12.04.2014. Urny boli otvorené pod dohľadom trojčlennej komisie a z troch urien sa celkovo vyzbieralo 2221,96,-€.

- Žiaľ jedna urna, ktorá bola umiestnená v priestoroch Mestského úradu bola odcudzená. /viď. Príloha správa Mestskej polície Galanta/

-K tejto čiastke boli prirátané priame vklady na účet zbierky v celkovej výške 350,-€.

-Celkový hrubý výnos z verejnej zbierky je 2571,96,-€.

-Náklady za vedenie a založenie účtu  93,16,-€

-Celkový čistý výnos z verejnej zbierky za obdobie 15.05.2013-20.04.2014 je 2478,80,-€.

-Finančný výnos bol použitý na zaplatenie zálohy spoločnosti NOVOTA-ART za opravu historickej neogotickej brány a to v celkovej výške 2400,-€ čo potvrdzuje výpis z osobitného účtu zbierky.

ĎAKUJEME VŠETKÝM.

Severné krídlo Neogotického kaštieľa v Galante