Stretnutie projektových partnerov Interreg SK-HU

Dňa 3. októbra 2019 sa v Kaštieli Forgách uskutočnilo stretnutie projektových partnerov Interreg SK-HU, "Sweet memories", zástupcov OZ NKGA a Združenia na záchranu kultúrnych pamiatok v meste Mándok v Maďarsku. 

Predmetom pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie projektu, spolupráce, zhodnotenie výsledkov a zorganizovaných podujatí.

Následne sme mali možnosť si pozrieť Kaštieľ rodiny Forgách, prerobený na luxusný hotel a novovybudovanú oranžériu, ktorá poslúži ako krásny priestor pre organizovanie spoločenských podujatí.

Viac tu: http://kertifogado.forgachkastely.hu/

Publikované dňa 04. november 2019