Pracovníci Slovenskej Sporiteľne ukončili sezónu 2016.

27.októbra 2016 sa konala počtom najväčšia brigáda na kaštieli od založenia občianskeho združenia. Pracovníci Slovenskej Sporiteľne z celého západoslovenského kraja sa rozhodli podporiť náš projekt v Galante. Osobitne ďakujem Melinde Czapárikovej za jej nápad pomôcť kaštieľu.

Upratovali sa priestory I. a II. podlažia, odstraňovali sa drevené dosky z okien a vynášali sa nepotrebné veci. V exteriéry sme odstránili nepotrebné oplotenie, upravil sa terén a natierali sa svetlá. Kaštieľ získal úplne nový vzhlad od ul. Parkovej čo opäť je obrovský posun vpred. 

Účastníci:

Melinda Czapáriková, Eva Pronská-Lajtmanová, Petronela Šárkoziová, Klára Csenekyová, Szilvia Keszegová, Adriana Botlóová, Adela Trnovská, Jarmila Kollárová, Gabriela Pihorňová, Vladimíra Škojcová, Viera Balejová, Miroslav Pavlík, Peter Slaninka, Zuzana Zvalová, Michaela Bestvinová, Martin Gábor, Peter Gabriel, Michal Horňák, Marcela Vajdíková, Monika Slezáková, Viera Štrbová, Hana Hruškovičová, Rudolf Kašuba, Ivana Turčányová, Dagmar Drgoňová, Iveta Královičová, Milada Eleková, Eva Moravčíková, Katarína Mészárosová, Peter Zvalo, Silvia Spáčilová, Richard Prelovský, Renata Klepancová, Mário Schavel, Peter Hercegh, Milan Drábek, Milan Brezovský, Zsolt Takáč, Peter Sztezkál a Fridrich Psota.

Ďakujeme za fantastickú kapustnicu Fricovi Psotovi:-)

Publikované dňa 28. október 2016