Historická studňa opäť funguje!

Naše občianske združenie aj vďaka Vašim 2% z daní a dobrovoľných príspevkov obnovilo historickú studňu na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante. Je to opäť náš spoločný, veľký úspech na ceste za záchranou.

 Dňa 10.08.2016 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie historickej studne. Je to mimochodom symbolický dátum, keď presne pred 4 rokmi sme prvýkrát predstavili naše občianske združenie na Galantských trhoch 2013. Keď sa obzrieme za seba veľa sa zmenilo čo dokazujú aj naše archívne zábery na našej webstránke. Je to naozaj dôležité, aby sme si uvedomili čo všetko sa tu vykonalo vďaka úžasným ľudom, ktorí podporili tento projekt svojou obetavou prácou, materiálnymi vecami či dokonca priamo finančne.  Celková oprava studňe trvala takmer päť mesiacov a realizovala ju spoločnosť NOVOTA -ART z Bratislavy. Celková oprava stála 10 792,80 Eur. Financie boli získané z dobrovoľných príspevkov darcov ako aj z 2% daní. 

  Dovoľte nám vyjadriť našu vďaku Vám všetkým za vzácnu podporu, ktorú nám preukazujete rok čo rok. 

Veríme, že kaštieľ bude opravený ako sme si to aj predsavzali. Pokračujeme...

https://www.youtube.com/watch?v=YKMEqtQQ38Q&feature=youtu.be

Publikované dňa 06. september 2016