45.Deň 13.10.2017 Kaštieľ je pripravený na zimu!

DC Śvermova
Vďaka Dennému Centru Švermova sa kaštieľ pripravil na zimu. Posledná brigáda v roku bola opäť dôležitá. Naši milý dôchodcovia odviedli kus roboty.

Čistili sa priestory, zakrývali sa okná, opravili sa poškodené časti strechy a okapov. O jedlo sa postaral Fridrich Psota, ktorý nám pripravil kotlíkový guláš. Ďakujeme.

Účastníci:

Felsőová T.,Bothová M.,Horváthová K.,Kővágová H., Hajdušeková E.,Karovičová A., Oslancová M., Horváthová G., Blauová M., Blau Š., Czako V., Lukáčová M., Rašková J., Kapustová A., Marafková V., Godová, Szabová E. Fridrich Psota a Zsolt Takáč

DC Švermova
DC Švermova
DC Švermova
DC Švermova
DC Švermova
DC Švermova
DC Švermova
DC Švermova