1. brigáda v novej sezóne 2018 zahájená!

Denné centrum kpt.Nálepku v Galante sa opäť aktívne zapojilo do prác na kaštieli. Dôchodcovia sú mimoriadne aktívni a vždy sú pripravení priložiť ruku k dielu.

Upratali sa prízemné priestory, umyli sa okná, upravil sa terén a okopali sa krásne tulipánové výsadby. Ďakujeme.

Účastníci:

Betka Csadiová/vedúca/, Balušíková, Pellerová, Ignácz, Polačíková, Czaková, Czako, Forrová, Faragová, Faragó, Rózsár, Rózsárová, Vanicseková, Vanicsek, Považayová, Považay, Takáčová Anna, Róthová.

Ďakujeme.

Publikované dňa 02. máj 2018