Návšteva u pani grófky Móniky Esterházy von Galantha

Dňa 15.2.2012 som navštívil pani grófku Móniku Esterházy von Galantha v jej viedenskom byte. Nakoľko sme už dlhé roky v úzkom kontakte, tak som ju oboznámil s najnovšími udalosťami v našom meste.

Informoval som ju o založení nášho občianskeho združenia ako aj o našich zámeroch pri záchrane a obnove neogotického kaštieľa. Mal som tú česť a mohol jej odovzdať pripravenú publikáciu z veľkého albumu grófa Mihálya Esterházyho, ktorý je pochovaný na cintoríne v Hodoch. Fotografie pochádzajú z rokov 1881/1882, kedy gróf s kniežaťom Heinrichom Liechtensteinom a grófom Józsefom Pálffym absolvovali safari v Afrike na dnešnom území Sudánu. Ďalej som hovoril o prípravách 20. výročia otvorenia pôvodne renesančného kaštieľa. Pani grófke som doniesol najnovšie tlačoviny a fotografie z Galanty. S uznaním sa zmienila, že pôvodný barokový oltár z kaplnky bol zreštaurovaný, kaštieľ sme zatraktívnili osvetlením a vyjadrila potešenie k vzniku našej iniciatívy. V rámci príjemnej rozpravy pani grófka nezabudla mi pripomenúť, aby som pozdravil všetkých Galanťanov s ktorými sa mala možnosť zoznámiť. Na moje pozvanie prisľúbila, že keď jej zdravie dovolí rada by prišla do Galanty. Mám avizované aj návštevu iných členov rodiny Esterházyovcov.

Publikované dňa 28. február 2012