Aktuálne informácie o dianí okolo nás.

Naša činnosť úspešne pokračuje!

 Pripravujeme farebnú skladačku s ktorou mienime propagovať naše občianske združenie. Zároveň rokujeme o nákupe stánku pre potreby nášho združenia. Tento stánok chceme využiť pri väčších podujatiach v Galante a perspektívne aj na podujatiach cestovného ruchu. Chceme osloviť aj pekné Galanťanky, dobrovoľníčky, ktoré by nám pomohli rozšíriť dobré a šľachetné ciele nášho združenia. Uvedomujeme si, že ženským šarmom sa dá veľa dosiahnuť.

 V tejto fáze našej činnosti krok po kroku vybavujeme povolenia na vyhlásenie verejnej zbierky, na predaj drobných upomienkových predmetov s motívom neogotického kaštieľa, tričiek a odznakov. Zabezpečíme na základe záväzných objednávok výrobu šálok s fotografiou neogotického kaštieľa s web adresou OZ NKGA. Nákupom týchto darčekov určite potešíte svojich príbuzných a aj tých, ktorí nie sú obyvateľmi nášho mesta.

 Potešiteľné je, že naša stránka už má fungujúcu mutáciu v anglickom jazyku.

 Sme v živom kontakte s odborníkmi pamiatkovej starostlivosti Krajského pamiatkového úradu v Trnave, vedením mesta a architektom mesta, ktorý si osvojil vznešené poslanie nášho združenia. Áno, všetko je zdĺhavé a nie každý víta s nadšením našu iniciatívu. Niektorí dokonca to považujú za ukradnutie nejakej ich agendy. Nuž, áno za dvadsať rokov nikoho z nás toto nenapadlo. Teraz je to tu a pokúsme sa s tým žiť. Zatiaľ z uvedených dôvodov nevieme presne špecifikovať harmonogram a postup prác. Chcem zdôrazniť a treba si uvedomiť, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku a chránený park. Tieto skutočnosti determinujú, čo a ako môžeme postupovať. V tom nesmieme urobiť žiadnu chybu. To však nás nesmie odradiť od toho, aby sme pracovali na dosiahnutie našich cieľov. Rešpektujeme všetky vzťahy k národnej kultúrnej pamiatke. Pri prvej príležitosti budeme konkretizovať veci a o všetkom bude transparentný prehľad na našej web stránke.

 To všetko si však vyžaduje Vašu pomoc. Ďakujeme všetkým, ktorí nás písomne alebo ústne podporujú. Áno, uisťuje nás to v tom, že sme sa dali na dobrú vec. Pohli sa ľady a pritom sa niečo začalo diať. Praskajú ľady spánku a pohodlného toku diania v duchu nič sa nedá robiť. Pritom musím napísať, že mesto Galanta vyvinulo enormné úsilie na to ako sfunkčniť alebo predať kaštieľ. Z tých doteraz 47-ch „potencionálných záujemcov“ ani jeden nebol seriózny a kde kto pri sprostredkovaní predaja chcel z toho osobne ťažiť. Aj keď sa to ani nezdá, novodobé urbanistické zásahy do okolia neogotického kaštieľa značne znehodnotili samotný objekt kaštieľa. O histórií kaštieľa, o osude kaštieľa a pokusoch na využitie kaštieľa, požiadame odborníkov, ktorí Vás poinformujú o odborných veciach z pohľadu archeológa, historika architektúry a umenia, pamiatkara. Ale aj o okolnostiach ako sa začal neogotický kaštieľ opravovať v roku 1988 zo štátnych prostriedkov.

 Verte nám a pomôžte nám tieto predstavy realizovať, lebo my sme presvedčení, že spoločnými silami môžeme dosiahnuť to, čo sa iným ani nesnívalo. V tejto viere nás nikto nesmie zlomiť. Jedná sa o symbol Galanty.

S pozdravom

 Jozef Keppert

 

Publikované dňa 05. máj 2012