31.Deň 14.06.2014

Popis prác: Príprava výstavných priestorov, upratovanie staveniska pri historickej bráne.

Účastníci:

Denné centrum na ul. Švermovej: Terézia Felsoová, Ladislav Felso, Zuzana Rényei, Edita Rényei, Pavel Knapp, Jozef Molnár, Imrich Scheffer, Koloman Nagy, Štefan Blau, Margita Blau, Klára Horváthová, Alžbeta Horváthová, Magdaléna Valášiková, Viliam Valášik, Anna Karovičová, Štefan Filo, Edina Farkasová, Tomás Farkas, ďalej Jakub Kugler, Ľubomír Haršány, Zsolt Takáč, Peter Kubík, Peter Sztezkál. 

Publikované dňa 15. jún 2014