Monika Esterházy de Galántha nás opustila vo veku 87.

Našu milovanú grófku sme odprevadili na jej poslednej ceste vo Viedni. Stretli sme mnoho významných ľudí z jej najbližšej rodiny a spoločne sme spomínali na jej život, ktorý bol naozaj pestrý.

 Grófka Monika Esterházy, de Galántha a Forchtenstein (rod.1928) vo svojom 87. roku života nás navždy opustila dňa 24.2.2015. Telesné pozostatky grófky Moniky boli uložené dňa 19.3.2015 na cintoríne Hietzinger vo Viedni.

 Pani grófka Monika Esterházy sa výrazne zasadila  za oživenie kontaktov nášho mesta Galanty a slávnej rodiny Esterházyovcov. Esterházyovci na celom svete používajú predikát de Galántha.

 Na podnet grófky Moniky reštaurovanie nášho oltárneho obrazu Oblácia sv. Štefana kráľa v r. k. kostole v roku 1995 sa realizovalo pomocou kňažnej Melindy Esterházy.  Za aktívnej pomoci grófky Moniky sa začali a následne realizovali prípravy výstavy Galanta a Esterházyovci, ktorá sa konala v roku 1995. Zo súkromného múzea boli do Galanty zapožičané vzácne zbierkové predmety nevyčísliteľnej hodnoty. Rodina Esterházyovcov finančne prispela na opravu r. k. kostola sv. Štefana kráľa.

 Na marcovom zasadnutí MsZ v Galante Peter Paška, primátor mesta s ľútosťou oznámil prítomným správu o úmrtí grófky Moniky Esterházy.

Česť jej pamiatke.

26.03.2015 sme navštívili obec Csákvár/Maďarsko/, miesto kde sa narodila Monika Esterházy. Navštívili sme aj miestni kaštieľ otca Moniky Esterházy Mórica Esterházyho, ktorý je dnes využívaný ako nemocnica. Na spomienkové stretnutie prišli aj členovia rodiny Esterházy z Maďarska a takisto dcéra Nora Esterházy s manželom.

Publikované dňa 21. marec 2015